Cieľ cyklopúte na Arcibiskupskom úrade v Trnave

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. Cieľ cyklopúte na Arcibiskupskom úrade v Trnave
Cieľ cyklopúte  na Arcibiskupskom úrade v Trnave

Cieľ cyklopúte na Arcibiskupskom úrade v Trnave

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch na arcibiskupskom úrade privítal nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka a ostatných cyklopútnikov. 

"Obdivujem otca biskupa Viliama Judáka, že dokázal absolvovať takú dlhú trasu spolu s ďalšími cyklopútnikmi. Som vďačný všetkým pútnikom, ktorí obetovali toľko času a energie, aby prišli do cieľa."
Otec biskup Viliam Judák mal z púte dobrý pocit: "Bola to výborná cesta, výborní spolujazdci. Atmosféra bola nábožná, ale aj športová, kolegiálna. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto cyklotúry. Išli sme aj časť cesty, ktorou údajne kráčali aj sv. Cyril a Metod, cez Močenok do Nitry."
Otec arcibiskup pozval účastníkov cyklopúte k stolu, pri ktorom sa popri občerstvení rozprúdila aj živá diskusia. Silvia Szokolová, cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja, informovala o plánovanom skvalitňovaní plochy cyklochodníkov, v niektorých častiach trasy, ktoré zabezepeči Trnavský samosprávny kraj. 

Organizátori pripravili pre účastníkov cyklopúte certifikát o absolvovaní cyklopúte, ktorý podpísali nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a predseda združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda Lubomír Traub Msc.

Cyklisti, ktorí si ešte certifikát neprevzali môžu kontaktovať oz Kreatívni ľudia. E-mail: kreativniludia@kreativniludia.eu.

 

Galéria