O cyklopúť Trnava - Nitra 2023 bol mimoriadny záujem

  1. Domov
  2. Cykloturistická trasa Nitra - Močenok - Trnava
  3. O cyklopúť Trnava - Nitra 2023 bol mimoriadny záujem
O cyklopúť Trnava - Nitra 2023 bol mimoriadny záujem

O cyklopúť Trnava - Nitra 2023 bol mimoriadny záujem

CYKLOPÚŤ  Trnava - Sereď - Šaľa - Močenok - Nitra

v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

V nedeľu 25. júna 2023 zorganizovalo občianske združenie Kreatívni ľudia druhý ročník cyklopúte medzi Trnavou a Nitrou. Zapojilo sa do nej viac ako 70 cyklistov z rôznych farností prevažne z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Niektorí absolvovali časť 76 kilometrovej trasy, no väčšina ju zvládla celú, tak ako nitriansky sídelný biskup Viliam Judák. Na bicykli, podobne ako počas prvého ročníka, prešiel celú trasu, ktorá podľa jeho slov spája slovenský Rím - Trnavu a slovenský Betlehem - Nitru.

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Podujatie sa začalo sv. omšou v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Hlavného celebranta otca biskupa Viliama Judáka na začiatku sv. omše privítal rektor kostola, dekan Jozef Gallovič

Celú cyklopúť potom sprevádzali modlitby. Prvýkrát sa cyklisti spoločne modlili pred štartom o 9.00 pred Bazilikou sv. Mikuláša v Trnave. 

 

Účastníci cyklopúte sa zastavili aj pri Pútnickom kostole Najsvätejšej Trojice v Modranke. V tom čase sa práve konala sv. omša, preto po krátkej modlitbe pokračovali ďalej.

Nasledovala však aj jedna neplánovaná modlitba. Cyklistka Helena pred Vlčkovcami nešťastne spadla z bicykla. Otec biskup a ďalší cykloturisti jej pomohli a počkali s ňou do príchodu sanitky.

Defekty a drobné technické problémy na bicykloch sprevádzali celú cyklopúť. S opravami ochotne pomáhal tajomník otca biskupa Jozef Plutinský, ktorý mal potrebnú výbavu a mnohí ďalší cyklisti.

Pomáhalo aj sprievodné vozidlo, ktoré zabezpečil starosta obce Močenok Roman Urbánik, ktorý tiež absolvoval na bicykli celú trasu.

Pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi čakalo cyklistov „hodové“ občerstvenie, ktoré pripravil dekan Ján Hallon.

V Kostole sv. Jakuba v Dolnej Strede cyklopútnikov privítal správca farnosti Martin Ferenc a pohostenie ponúkli farníci.

Pri vodnej nádrži Kráľová prekvapili cyklistov rybári zo Šale, ktorí pre nich pripravili malé občerstvenie.

Obed pre účastníkov cyklopúte pripravili na Kaskádach. Hladných cyklopútnikov tu privítal Ondrej Danko.

Počas zastávky pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali sa otec biskup spoločne s pútnikmi a veriacimi zo Šale modlil za uzdravenie cyklistky Eriky Cserepes z Nových Zámkov. Začiatkom roka ju zrazila dodávka a šofér z miesta ušiel. Erika ležala na ceste celú noc bez pomoci a do nemocnice ju priviezli v kóme.

V kostolnom parku cyklistov pozdravil viceprimátor mesta Šaľa Róbert Tölgyesi. Farnosť predstavil výpomocný duchovný Stanislav Lieskovský, ktorý im odovzdal aj pozdrav od dekana Petra Nagya. Občerstvenie zabezpečilo mesto v spolupráci s farnosťou.

Ďalšia zastávka bola v kláštore pri Kostole sv. Klimenta v Močenku, kde pútnikov privítal dekan Peter Michalov.

 

 

Vysoké teploty a slnečné lúče uberali cyklistom veľa síl. Prekvapenie ich čakalo na ďalšej trase. Organizátori sa už dva roky venujú obnove pôvodnej trasy medzi Močenkom a Nitrou, ktorá vedie po alejach a v lesoch pod stromami, ktoré vytvárajú príjemný chládok. Hlavne vďaka jednému z cyklistov Radoslavovi Packovi z Močenku sa pred pár týždňami podarilo spriechodniť ďalšie úseky.

K zastávke pri Bielom kríži vo farnosti Cabaj-Čápor išli účastníci púte už po novej cykloturistickej trase. Pri Bielom kríži sa cyklopútnici stretli s veriacimi z Čápora a s rodinou Štefana Szaba, ktorý začiatkom roka nečakane zomrel. Patril medzi ľudí, ktorí sa postarali o obnovu tohto dvestoročného kríža a tiež ďalších pamiatok vo farnosti. Modlitba pri Bielom kríži, ktorú viedol otec biskup, bola venovaná pánovi Szabovi.

Ďalšia zastávka bola vo Fabiánovej doline a potom už cyklisti pokračovali do cieľa pod Nitriansky hrad.

Cyklopúť Trnava – Nitra, o ktorú je čoraz väčší  záujem, je súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Nové cykloturistické trasy medzi Močenkom a Nitrou pomohli spojiť Vážsku cyklomagistrálu v Šali a Ponitriansku cyklomagistrálu v Nitre.

Pomohli však spojiť aj históriu a súčasnosť. Podľa tradície práve touto trasou z Močenku, ktorý je najpravdepodobnejším rodiskom sv. Gorazda, kráčal tento svätec spolu so solúnskymi bratmi do Nitry.

O podujatí informovala Televízia LUX v krátkych správach 27. júna 2023
a Katolícke noviny v 27 čísle z 9.7.2023 na strane 2.

Podujatie pre Vás zorganizovali a s propagáciou pomohli: oz Kreatívni ľudia, Nitrianske biskupstvo, Trnavská arcidiecéza, Farnosť Sereď, Farnosť Dolná Streda, Farnosť Šaľa, Farnosť Močenok, Farnosť Cabaj-Čápor, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Nitrianska organizácia cestovného kraja, Obec Močenok, Mesto Šaľa, Mesto Nitra, Turistické informačné centrum Nitra a SVP š.p.

Podujatie podporili: Jaroslav Pillár - Pillbus s.r.o., Gabriel Bleho - PC Technik

Galéria

Komentáre