Gorazdova zvesť úspešne pokračuje

  1. Domov
  2. Cyrilometodská tradícia
  3. Gorazdova zvesť úspešne pokračuje
Gorazdova zvesť úspešne pokračuje

Gorazdova zvesť úspešne pokračuje

 

V sobotu 2.9.2023 sa uskutočnil druhý ročník podujatia Gorazdova zvesť, ktoré sa začínalo sv. omšou v Kostole Margity Antiochijskej v Šali. Kaplán Frederik Mudrák priblížil osobnosť sv. Gorazda.
Program pokračoval v Štátnom archíve v Šali, kde jeho vedúca Judita Szekeresová Kovácsová infomovala o osídlení Šale v období Veľkej Moravy.

Tridsiatka cyklistov potom vyrazila do Močenku, kde si v parku pred Kostolom sv. Klimenta prezreli informačnú tabuľu novootvoreného Náučného chodníka sv. Gorazda. Po krátkom občerstvení v kláštore pokračovali do Gorazdova a potom späť do Šale. Na štátnych cestách cyklistov sprevádzali príslušníci mestskej polície v Šali a obecnej polície v Močenku.

V Šali na pešej zóne čakal cyklistov zaujímavý program. 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre pripravilo inscenovaný workshop s kniežaťom Slavoborom.

V rámci interaktívneno predvádzania predmetov a reálií zo života starých Slovanov si návštevníci mohli vyskúšať aj kostýmy.

Hudobno-slovné umelecké pásmo inšpirované dejinami Slovianskeho stredoveku a novoveku predstavila Musicantica Slovaca a jej hostia.

Podujatie zorganizovalo Mesto Šaľa v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Šaľa, Spoločnosťou Petra Pázmánya, Štátnym archívom v Šali, OZ Kreatívni ľudia, Obcou Močenok, Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, Musicanticou Slovaca a Radou Šport o.z..

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

 

Foto a video: Jana Potúčková, Martin Sýkora, Peter Sýkora

Galéria