Náučný chodník sv. Gorazda

  1. Domov
  2. Cyrilometodská tradícia
  3. Náučný chodník sv. Gorazda
Náučný chodník sv. Gorazda

Náučný chodník sv. Gorazda

 

V stredu 26. júla 2023 o 15.00 otec biskup František Rábek, vojenský ordinár OS a OZ SR požehnal Náučný chodník sv. Gorazda. Začína sa pri Kostole sv. Klimenta v Močenku a pokračuje zväčša po lesných cestách k Miléniovému krížu pred Nitrou. Otec biskup spolu s 45 pútnikmi prešiel 13,5 km dlhý úsek chodníka a potom pokračoval do pastoračného centra pri Farskom kostole sv. Gorazda v Nitre a ďalej na Nitriansky hrad. Peši prešiel celú 19 km dlhú trasu a potom slúžil spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom sv. omšu v Bazilike sv. Emeráma.

Otec biskup mal z púte veľmi dobré dojmy: „Keď som mal 12 rokov otec ma aj s bratmi prvýkrát zobral peši na púť z Močenka na Nitriansku kalváriu. Prekvapilo ma, ako je teraz trasa pekne upravená a vyčistená.  Môžeme predpokladať, že touto cestou chodili aj naši vierozsvestcovia sv. Cyril a Metod a tiež sv. Gorazd. Je to vzácny úsek aj pre Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda.“

Najpravdepodobnejším rodiskom sv. Gorazda je práve osada Gorazdov, ktorá je súčasťou obce Močenok.

Zastávky pútnikom spríjemnili veriaci z Cabaja-Čápora, poľovník z Mladého Hája Anton Ďurech s rodinou, farár Farnosti Nitra – Klokočina Jozef Tomica a občianske združenie Kreatívni ľudia, ktorí pripravili občerstvenie.

Trasu chodníka budeme postupne vylepšovať.

Aktuálna mapa Náučného chodníka sv. Gorazda

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

 

 

Galéria