Väčšina obyvateľov Močenku hlasovala proti spaľovni

  1. Domov
  2. Zo života miest a obcí
  3. Väčšina obyvateľov Močenku hlasovala proti spaľovni
Väčšina  obyvateľov Močenku hlasovala proti spaľovni

Väčšina obyvateľov Močenku hlasovala proti spaľovni

V sobotu 24. júna 2023 sa v Močenku uskutočnilo miestne referendum k otázke plánovanej výstavby spaľovne v katastri obce. Proti výstavbe sa vyjadrilo 1642 voličov, za výstavbu 87

Miestneho referenda sa zúčastnilo spolu 48,9% voličov. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. Miestne referendum je preto neplatné.

 

 

Galéria

Prílohy

výsledky referenda (pdf - 286.24 kB)