Zastávka v CCVČ stála za to

  1. Domov
  2. Cyrilometodská tradícia
  3. Zastávka v CCVČ stála za to
Zastávka v CCVČ stála za to

Zastávka v CCVČ stála za to

Občianske združenie Kreatívni ľudia pripravilo 8. decembra zimnú prehliadku Náučného chodníka sv. Gorazda. Časť trasy si prešli žiaci základnej školy v Močenku s učiteľkami Lýdiou Lenčéšovou a Janou Brzovou

Príjemná zastávka čakala turistov v Cirkevnom centre voľného času v Nitre, v blízkosti Kostola sv. Gorazda. Riaditeľ Martin Čepček a zástupkyňa riaditeľa Svetlana Suchá im predstavili priestory a tiež viaceré zaujímavé aktivity, ktoré pravidelne organizujú v CCVČ. 

Účastníci si mohli pozrieť krátky film a cyklopúťach a peších púťach, ktoré každoročne prebiehajú na Náučnom chodníku sv. Gorazda.

Nakoniec objavili aj kľúčovaciu stenu a mohli si ju aj vyskúšať.

Galéria

Komentáre